یکشنبه , 18 فوریه 2018
خانه » کتاب

کتاب

اخلاق در روابط بین الملل

200-1305628636بخش: علوم سیاسی

قیمت: 135000
Location name: ایران

ادامه مطلب »

خاورمیانه و حقوق بشر

606کتاب خاورمیانه و حقوق بشر از جمله کتاب هایی است که درداخل و خارج از کشور به عنوان یک منبع دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته استنویسنده به معماهای گسترش حقوق بشر در منطقه خاومیانه می پردازد

 

این کتاب نایاب می باشد

خاورمیانه پژوهی (خاورمیانه، اسلام، ایران)

kmpبخش: علوم سیاسی

صفحات: 204
قیمت: 25000 ریال
ISBN: 978-964-7746-91-5
Location name: ایران

ادامه مطلب »

سیاست خارجی خاتمی از منظر صاحبنظران

250487بخش: علوم سیاسی

Location name: ایران

ادامه مطلب »

مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی

9647896905_240بخش: علوم سیاسی

صفحات: 306
قیمت: 50000 ریال
ISBN: 964-7896-90-5
Location name: ایران

 

توضیحات درباره این کتاب

هم‌گسستگی مسائل مربوط به حقوق و روابط بین‌المللی میان دو جبهه شمال و جنوب به دست بدهد.به دیگر سخن‌ فرامدرنیسم مشخص می‌سازد که‌ کشورهای شمال به ویژه آنهایی که داعیه‌ هژمون دارند تنها گوینده و مبین معادلات‌ جاری بین‌المللی نیستند و به دنبال آن‌ کشورهای جنوب خاصه آنهایی که دارای‌ غنای فرهنگی-مذهبی هستند نیز دارای‌ تعاریف و هنجارهای مشخص و مؤثر بر سیاست‌های بین‌المللی سایر کانون‌های‌ نظام بین الملل می‌باشند.به این جهت‌ لیبرالیسم جدید با برخی مظاهر خود از جمله حقوق بشر غربی-آمریکایی، تکافوی احتیاجات تمامی ساکنان کره‌ خاکی را نمی‌کند و نیاز است تا با به‌ رسمیت شناختن ایده‌های کشورهای‌ جنوب به بازتعریفی ازحقوق بشر بپردازیم.

مجموعه حاضر هرچند سیر دقیقی از مفاهیم حقوق بشر را برخلاف‌ موضوع خود در پیش نمی‌گیرد ولی با در بر داشتن برخی مقالات انتقادی به ویژه‌ تحلیلی،خواسته یا ناخواسته بر آن است تا صرف‌نظر از توصیف واقعیت‌های موجود از جمله سازوکارهای موقت و دائمی، رسمی و غیر رسمی و خلاصه ملی و بین‌المللی حقوق بشر،به ترسیم حقایق‌ مطلوب حقوق مزبور بپردازد.از نگاه‌ تدوین‌کننده،مطالب و مقالات این کتاب‌ قصد دارد تا از ارائه سنتی و توصیفی‌ خصوصا پندآموزانه حقوق بشر پرهیز نماید و به جای شرح بر متون و نظرات‌ اندیشمندان غربی از جمله مکتب لیبرالیسم‌ و حقوق طبیعی و اندیشه‌های افرادی چون‌ امانوئل کانت،جان لاک و مونتسکیو به‌ توصیه روزآمدسازی حقوق بشر در سایر نواحی غیر غربی دنیا بپردازد.پدیدآورنده‌ تقریبا بر این است که بهره‌مندی دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های حقوقی متولی امر از روش‌های بدیع و مدرن آموزشی و پژوهشی اندک بود.توانایی پژوهش‌گران‌ به ویژه دانشجویان حقوق و روابط بین الملل در بهره‌گیری از روش پژوهش‌ محدود است.

کتاب مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی دستاورد رهیافتهای پژوهشی و علمی نویسندگان ایران است که در مفاهیم پایه‌ای‌ حقوق بشر دست به قلم برده و ارزیابی خویش را از هریک از این مفاهیم ارائه کرده‌اند.این تلاش حاصل همکاری و مقالات‌ استادان و پژوهشگران ذیل است:

دکتر مهدی ذاکریان استادیار حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با مقاله‌ جهان شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر.دکتر حسین دهشیار استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی با مقاله‌ای با عنوان حقوق بشر و روابط بین الملل و دکتر محمود منشی پوری استاد حقوق بشر و مدیر گروه روابط بین‌ الملل در دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه کوئینی آمریکا با عنوان جهان اسلام و جهانی شدن حقوق زنان.دکتر رضا موسی‌زاده‌ استاد یار حقوق بین الملل در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه نیز مقاله خود را تحت عنوان اسلام و حقوق بین الملل‌ کیفری در این کتاب ارائه داده است.همچنین خانم‌ها رها لوسین زهادی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقاله‌ای با عنوان نسل‌های حقوق بشر و هاجر سیاه رستمی دانشجوی‌ دکترای حقوق بین الملل و عضو کمیته ملی دبیر خانه حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران مقاله‌ای در موضوع قطعنامه‌ های شورای امنیت و آرای دیوان بین المللی دادگستری به نگارش درآورده‌اند.آقایان فرید آزادبخت دانشجوی دکترای حقوق‌ بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم‌ و تحقیقات تحت عنوان صلاحیت دولت‌ها و حقوق بشر،محمد رضا حکاکزاده دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق‌ و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلام یقم و وکیل دادگستری تحت‌ عنوان سازمان‌های غیر حکومتی و کارن روحانی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و وکیل دادگستری تحت عنوان مداخله‌ بشر دوستانه مقالات خود را به رشته تدوین درآورده‌اند.

مجید عباسی دانشجوی دکترای روابط بین الملل مقاله خود را نیز تحت عنوان سازوکارهای حقوق بشر تنظیم کرده است.این‌ کتاب به همت و تلاش دکتر مهدی ذاکریان گردآوری گردیده است.کتبا برپایه پژوهش محوری تنظیم شده و به مهمترین مباحث‌ مطرح در حوزه حقوق بشر می‌پردازد.از آنجا که حقوق بشر موضوع اصلی کشور و جامعه می‌باشد،طبعا کتاب در حل برخی از مسائل مطرح در این حوزه کارساز است.به دلیل استقبالی که تاکنون از چاپ این کتاب در محافل دانشگاهی داخل و خارج از کشور به عمل آمده است،در نظر است تا کتاب به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شود.تاکنون شماری از فصل‌های کتاب به انگلیسی‌ ترجمه شده و ترجمه دیگر فصل‌های کتاب در دست انجام است.

بسی مایه خرسندی است که این تلاش اکنون در اختیار جامعه علم و اجرائی کشور قرار می‌گیرد و امید است که پاسخگوی بخشی‌ از نیازهای جامعه علمی و دانشگاهی ما در موضوع حقوق بشر محسوب شود.

کارن روحانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری‌

اخلاق و سیاست خارجی

200-1320565615بخش: علوم سیاسی

قیمت: 80000
Location name: ایران

ادامه مطلب »

آموزش های نو حقوق و روابط بین الملل

قیمت: 95000
Location name: ایران

ادامه مطلب »