یکشنبه , 29 می 2016
 • آغاز ثبت نام پنجمین کارگروه شهبیه سازی شورای سازمان ملل متحد
 • شماره 48 فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شد
 • ثبت نام در کارگروه پژوهشی-کاربردی شبیه سازی گفت و گوی تمدن ها
 • شماره 47 فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شد
 • کارگاه آموزشی سامانه مدیریت نشریات علمی برگزار می شود
 • آغاز ثبت نام در هم اندیشی بین المللی
 • 46 امین فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شد
 • تمدید ثبت نام کارگروه بین المللی علمی- پژوهشی روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین
 • 45 امین فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شد
 • چهارمین دوره شبیه سازی شورای امنیت برگزار شد
 • آغاز ثبت نام کارگروه بین المللی علمی- پژوهشی روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین
 • شماره 44 فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر شد
 • اهمیت امنیت مرزها و استقلال به موازات رعایت حقوق بشر
 • شروع ثبت نام چهارمین کارگروه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد
 • هم انديشي بين المللي “تحول مفاهيم حقوق بشر”
 • فصلنامه شماره 43 منتشر شد

آخرین مطالب سایت